IJsselland Bewind & Budget is vooral actief in de Kop van Overijssel, regio Zwolle,  Salland, Drenthe, en de Noord- Veluwe

Richard, Bewindvoerder

Richard is per 1 mei 2018 gestart als bewindvoerder voor IJsselland. Moest hij alles voornamelijk alleen doen, sinds kort heeft hij collega's die hem ondersteunen. Het wordt zo mogelijk meer aandacht en tijd te hebben voor kerntaken en  de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verbeteren waar nodig! 

Verone, Bewindvoerder

Verone versterkt vanaf 1 oktober (2019) ons team . Zij gaat zich bezig houden met o.a. schuldregelingen, aanvragen van regelingen, bijzondere bijstand en verzekeringen. Je komt Verone dus mogelijk tegen via telefoon, e-mail of op kantoor. Daarnaast werkt Verone als zelfstandig bewindvoerder voor Reggeland Bewind (omgeving Twente). 

Nancy, Secretariële & Administratieve ondersteuning

Nancy verwerkt o.a. de post voor IJsselland. Ook gaat ze vanaf 1 december 2019 tenminste 2- maandelijks jullie (klanten  van IJsselland)  bankoverzichten toezenden. Daarnaast gaat ze een deel van de kantooradministratie verzorgen. 

 

IJsselland Bewind vindt dat iedereen het waard is om ondersteuning te krijgen als het  lastig is. Ook dat je het waard ben om telkens weer opnieuw de kans te krijgen om je problemen en moeilijkheden op te lossen. 

Bij ons kan je een persoonlijke en mensgerichte benadering verwachten, maar ook één die resultaatgericht is. Wij vinden het belangrijk om eerlijk, respectvol en open naar elkaar te zijn. Dat geldt ook voor de mensen van ons team en de organisaties waarmee wij samenwerken

 

IJsselland Bewind & Budget, maakt in haar werk gebruik van ruim 18 jaar ervaring op het gebied van werk en financiën.  De nadruk lag aanvankelijk op het begeleiden van werkzoekenden naar passend of aangepast werk. Vooral voor wie het lastig bleek een reguliere baan te vinden.

 

Dat is een deel van onze kracht, kansen zien, creëren en resultaat behalen, juist waar anderen die kansen niet (meer) zien of dreigen op te geven.