Werkgevers

Heeft u als werkgever het idee dat het in financieel opzicht niet goed gaat met uw werknemer ? U vindt dit niet alleen vervelend voor uw werknemer, ook heeft dit vaak invloed op het werk. Beschermingsbewind kan een passende maatregel zijn, maar soms is uw medewerker voldoende geholpen met budgetbeheer of budgetcoaching.

Wanneer actie ondernemen ?

Het komt helaas regelmatig voor dat een werknemer wordt geconfronteerd met een loonbeslag of een periode van tenminste enkele weken, wat minder goed in zijn of haar 'vel' lijkt te steken. Dit zijn signalen die kunnen duiden op iets van tijdelijke aard, bijvoorbeeld om dat er privé even een lastige situatie is. Ook kan dit meer structureel van aard zijn of is het verstandig om tijdig in te grijpen, zodat problemen van tijdelijke aard, niet langer dan nodig, voortduren. Het is verstandig om bij de volgende signalen actie te ondernemen.

  • Uw werknemer heeft meerdere keren te maken met loonbeslag.
  • Uw werknemer vraagt enkele keren per jaar om een voorschot op het salaris of vakantiegeld.
  • Uw werknemer is de laatste tijd vaak moe en maakt een uitgebluste indruk.
  • U of uw financiële afdeling is één of meerdere keren gebeld door een incassobureau, op zoek naar uw medewerker.
  • In gesprekken met uw medewerker gaat het vaak over geld en/of zorgen hierover. 

Ik herken de signalen, wat nu ? 

Als één of meerdere van bovenstaande signalen bij uw werknemer herkend, is het verstandig om in elk geval actie te ondernemen. Dit begint vaak met een gesprek hierover met uw werknemer. Zo'n gesprek wordt door veel werkgevers als lastig ervaren en dikwijls wil de werknemer hierover weinig openheid verschaffen. Met problemen loop je niet graag te koop en zeker niet bij je werkgever. 

 

U kunt als werkgever voor of na zo'n gesprek altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Het is aan te raden dit op tijd te doen. Zeker als u zo'n gesprek met uw werknemer lastig vindt, informeer dan vooraf bij ons, wij kunnen dan samen een inschatting maken van de mogelijke situatie en de hulp die mogelijk is. 

 

Vaak werkt het goed, om wanneer duidelijk is dat er financieel tenminste iets aan de hand is, u werknemer voor te stellen om vrijblijvend een éénmalig adviesgesprek met ons aan te gaan. Wij zijn dan een adviseur op afstand en daarmee dikwijls een stuk veiliger voor de werkgever, om open kaart te spelen. Hierbij informeren wij u overigens niet tegen de wil in van de werknemer, over zijn specifieke situatie.