IJsselland, samen op weg naar een nieuwe toekomst!

Bewindvoering

 

Onder bewind staan, wordt niet altijd als plezierig ervaren. Toch, er zijn ook veel mensen, met of zonder schulden, die het wel prettig vinden dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun financiën en dit goed voor ze wordt geregeld. Vooral als je schulden hebt, is weer 'rust' krijgen vaak al een enorme vooruitgang. Als je dan ook nog de juiste hulp krijgt om van je schulden af te komen en een nieuwe start te kunnen maken, kan je weer een goede toekomst tegemoet zien! Een bewindvoerder die zowel resultaatgericht, betrouwbaar als betrokken is, is wat je dan nodig hebt. Daarom IJsselland Bewind & Budget!

 

Met wat wij hier 'Bewind' noemen, heet eigenlijk Beschermingsbewind en dat is een veel treffender benaming voor waar het voor is bedoeld. Namelijk, zorgen dat jij gewoon kan leven zonder dat je in financiële problemen terecht komt en mits je inkomen en uitgaven goed in balans zijn, er ook nog ruimte is om te sparen, reserveringen te doen en (wat vaker) geld over te houden voor leuke dingen.

 

De aanleiding kan ook zijn dat je veel schulden hebt, waar je alleen of samen, niet meer uitkomt. De rekeningen blijven komen, waardoor je misschien angstig bent geworden voor de post of telefoon.  Als je onder bewind staat met schulden, wordt jouw geld zorgvuldig beheerd. Dit kan betekenen dat je (even) met minder rond moet komen, omdat we er voor moeten zorgen dat schulden niet groter worden,  en worden afgelost of via een regeling deels worden kwijtgescholden. 

Wat kost Beschermingsbewind ? 

Onze tarieven voor bewindvoering vind je hier vanuit het hoofdmenu. Bij een inkomen tot iets boven het bestaansminimum, kom mogelijk je aanmerking voor een (volledige) vergoeding door je gemeente via de bijzondere bijstand. Elke gemeente moet -mits je aan de voorwaarden voldoet- deze kosten vergoeden. De exacte voorwaarden zijn wel per gemeente verschillend. Wij regelen dit voor jou informeren je daar graag over! 

Lastig ? Nee, wij verzorgen deze aanvraag voor jou! 

 

Hoe werkt Beschermingsbewind via ons ? 

Beschermingsbewind , wordt door de kantonrechter opgelegd en is van toepassing op geld en goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, of door overbesteding, niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Wanneer geld en  goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan volledig over het geld en goederen. De persoon die onder bewind staat, krijgt dan een zogenaamde leefgeldrekening, die hij/zij wel zelf kan beheren, maar zaken als het betalen van vaste lasten, zo mogelijk sparen of het aflossen van openstaande rekeningen, worden vanaf jouw andere rekening (de beheerrekening) door ons geregeld. 

Het aanvragen van beschermingsbewind kan worden gedaan door de rechthebbende zelf, de echtgenoot of geregistreerd partner, bloedverwanten (in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad) of door hulpverleners of gemeenten. Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor of door het openbaar ministerie. De formulieren hiervoor vind je op onze website, en worden vaak samen met ons ingevuld.

 Aanvragen van Bewind via IJsselland

Dit begint vrij eenvoudig, door contact te zoeken met ons ! Samen bekijken wij of beschermingsbewind iets is voor jou of  voor diegene waarvoor wordt overwogen bewind aan te vragen. Het kan ook zijn dat budgetbeheer voor een korte of langere periode voldoende passend is. Als wel wordt gekozen voor Beschermingsbewind, dan worden deze stappen samen met ons gezet. 

 

 

Ik ontvang graag, geheel vrijblijvend, meer informatie